Dưỡng kiểm tra ren ngoài NOGO (Thread Ring Gauges, Metric Thread, NOGO end)

Viết đánh giá
Liên hệ
* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT
Thương hiệu: Werka
Tình trạng: Còn hàng

- Dùng cho ren phải hệ mét

- Thông số:

Mã model Kích thước ren Kiểu
5110-02-5N M2X0.4 NOGO
5110-025-6N M2.5x0.45 NOGO
5110-03-7N M3X0.5 NOGO
5110-035-8N M3.5x0.6 NOGO
5110-04-9N M4X0.7 NOGO
5110-05-11N M5X0.8 NOGO
5110-06-12N M6x1 NOGO
5110-07-12N M7x1 NOGO
5110-08-13N M8X1.25 NOGO
5110-10-14N M10x1.5 NOGO
5110-12-15N M12X1.75 NOGO
5110-14-16N M14x2 NOGO
5110-16-16N M16X2 NOGO
5110-18-17N M18x2.5 NOGO
5110-20-17N M20X2.5 NOGO
5110-22-17N M22x2.5 NOGO
5110-24-18N M24x3 NOGO
5110-27-18N M27x3 NOGO
5110-30-19N M30X3.5 NOGO
5110-33-19N M33X3.5 NOGO
5110-36-20N M36x4 NOGO
5110-39-20N M39x4 NOGO
5110-42-21N M42X4.5 NOGO
5110-45-21N M45X4.5 NOGO
5110-48-22N M48X5 NOGO
5110-52-22N M52X5 NOGO
5110-56-23N M56X5.5 NOGO
5110-60-23N M60X5.5 NOGO
5110-62-23N M62X5.5 NOGO
5110-64-24N M64X6 NOGO
5110-65-24N M65x6 NOGO
5110-68-24N M68X6 NOGO
5110-70-24N M70x6 NOGO
5110-72-24N M72X6 NOGO
5110-75-24N M75x6 NOGO
5110-76-24N M76X6 NOGO
5110-78-24N M78x6 NOGO
5110-80-24N M80x6 NOGO
5110-82-24N M82x6 NOGO
5110-85-24N M85x6 NOGO
5110-88-24N M88x6 NOGO
5110-90-24N M90x6 NOGO
5110-92-24N M92x6 NOGO
5110-95-24N M95x6 NOGO
5110-98-2N M98x6 NOGO
15110-100-24N M100x6 NOGO
Mã model Kích thước ren Kiểu
5110-02-4N M2x0.35 NOGO
5110-022-4N M2.2x0.35 NOGO
5110-025-4N M2.5x0.35 NOGO
5110-03-4N M3x0.35 NOGO
5110-035-4N M3.5x0.35 NOGO
5110-04-4N M4x0.35 NOGO
5110-045-4N M4.5x0.35 NOGO
5110-05-4N M5x0.3 NOGO
5110-06-4N M6x0.35 NOGO
5110-04-7N M4x0.5 NOGO
5110-05-7N M5x0.5 NOGO
5110-06-7N M6x0.5 NOGO
5110-08-7N M8x0.5 NOGO
5110-10-7N M10x0.5 NOGO
5110-12-7N M12x0.5 NOGO
5110-06-10N M6x0.75 NOGO
5110-07-10N M7x0.75 NOGO
5110-08-10N M8x0.75 NOGO
5110-09-10N M9x0.75 NOGO
5110-10-10N M10x0.75 NOGO
5110-11-10N M11x0.75 NOGO
5110-12-10N M12x0.75 NOGO
5110-13-10N M13x0.75 NOGO
5110-15-10N M15x0.75 NOGO
5110-18-10N M18x0.75 NOGO
5110-22-10N M22x0.75 NOGO
5110-24-10N M24x0.75 NOGO
5110-08-12N M8x1 NOGO
5110-09-12N M9x1 NOGO
5110-10-12N M10x1 NOGO
5110-11-12N M11x1 NOGO
5110-12-12N M12x1 NOGO
5110-13-12N M13x1 NOGO
5110-14-12N M14x1 NOGO
5110-15-12N M15x1 NOGO
5110-16-12N M16x1 NOGO
5110-17-12N M17x1 NOGO
5110-18-12N M18x1 NOGO
5110-20-12N M20x1 NOGO
5110-21-12N M21x1 NOGO
5110-22-12N M22x1 NOGO
5110-23-12N M23x1 NOGO
5110-24-12N M24x1 NOGO
5110-25-12N M25x1 NOGO
5110-26-12N M26x1 NOGO
5110-27-12N M27x1 NOGO
5110-28-12N M28x1 NOGO
5110-30-12N M30x1 NOGO
5110-32-12N M32x1 NOGO
5110-33-12N M33x1 NOGO
5110-34-12N M34x1 NOGO
5110-35-12N M35x1 NOGO
5110-36-12N M36x1 NOGO
5110-38-12N M38x1 NOGO
5110-39-12N M39x1 NOGO
5110-40-12N M40x1 NOGO
5110-42-12N M42x1 NOGO
5110-45-12N M45x1 NOGO
5110-48-12N M48x1 NOGO
5110-50-12N M50x1 NOGO
5110-52-12N M52x1 NOGO
5110-55-12N M55x1 NOGO
5110-58-12N M58x1 NOGO
5110-60-12N M60x1 NOGO
5110-62-12N M62x1 NOGO
5110-64-12N M64x1 NOGO
5110-65-12N M65x1 NOGO
5110-68-12N M68x1 NOGO
5110-70-12N M70x1 NOGO
5110-72-12N M72x1 NOGO
5110-75-12N M75x1 NOGO
5110-76-12N M76x1 NOGO
5110-78-12N M78x1 NOGO
5110-80-12N M80x1 NOGO
5110-10-13N M10x1.25 NOGO
5110-12-13N M12x1.25 NOGO
5110-14-13N M14x1.25 NOGO
5110-10-14N M10x1.5 NOGO
5110-12-14N M12x1.5 NOGO
5110-13-14N M13x1.5 NOGO
5110-14-14N M14x1.5 NOGO
5110-15-14N M15x1.5 NOGO
5110-16-14N M16x1.5 NOGO
5110-17-14N M17x1.5 NOGO
5110-18-14N M18x1.5 NOGO
5110-20-14N M20x1.5 NOGO
5110-22-14N M22x1.5 NOGO
5110-24-14N M24x1.5 NOGO
5110-25-14N M25x1.5 NOGO
5110-26-14N M26x1.5 NOGO
5110-27-14N M27x1.5 NOGO
5110-28-14N M28x1.5 NOGO
5110-29-14N M29x1.5 NOGO
5110-30-14N M30x1.5 NOGO
5110-32-14N M32x1.5 NOGO
5110-33-14N M33x1.5 NOGO
5110-34-14N M34x1.5 NOGO
5110-35-14N M35x1.5 NOGO
5110-36-14N M36x1.5 NOGO
5110-38-14N M38x1.5 NOGO
5110-39-14N M39x1.5 NOGO
5110-40-14N M40x1.5 NOGO
5110-41-14N M41x1.5 NOGO
5110-42-14N M42x1.5 NOGO
5110-45-14N M45x1.5 NOGO
5110-46-14N M46x1.5 NOGO
5110-48-14N M48x1.5 NOGO
5110-50-14N M50x1.5 NOGO
5110-52-14N M52x1.5 NOGO
5110-55-14N M55x1.5 NOGO
5110-56-14N M56x1.5 NOGO
5110-58-14N M58x1.5 NOGO
5110-60-14N M60x1.5 NOGO
5110-62-14N M62x1.5 NOGO
5110-64-14N M64x1.5 NOGO
5110-65-14N M65x1.5 NOGO
5110-68-14N M68x1.5 NOGO
5110-70-14N M70x1.5 NOGO
5110-72-14N M72x1.5 NOGO
5110-75-14N M75x1.5 NOGO
5110-76-14N M76x1.5 NOGO
5110-78-14N M78x1.5 NOGO
5110-80-14N M80x1.5 NOGO
5110-82-14N M82x1.5 NOGO
5110-85-14N M85x1.5 NOGO
5110-88-14N M88x1.5 NOGO
5110-88-14N M88x1.5 NOGO
5110-92-14N M92x1.5 NOGO
5110-95-14N M95x1.5 NOGO
5110-98-14N M98x1.5 NOGO
5110-100-14N M100x1.5 NOGO
5110-18-16N M18x2 NOGO
5110-20-16N M20x2 NOGO
5110-22-16N M22x2 NOGO
5110-24-16N M24x2 NOGO
5110-25-16N M25x2 NOGO
5110-26-16N M26x2 NOGO
5110-27-16N M27x2 NOGO
5110-28-16N M28x2 NOGO
5110-30-16N M30x2 NOGO
5110-32-16N M32x2 NOGO
5110-33-16N M33x2 NOGO
5110-34-16N M34x2 NOGO
5110-35-16N M35x2 NOGO
5110-36-16N M36x2 NOGO
5110-38-16N M38x2 NOGO
5110-39-16N M39x2 NOGO
5110-40-16N M40x2 NOGO
5110-42-16N M42x2 NOGO
5110-44-16N M44x2 NOGO
5110-45-16N M45x2 NOGO
5110-46-16N M46x2 NOGO
5110-48-16N M48x2 NOGO
5110-50-16N M50x2 NOGO
5110-52-16N M52x2 NOGO
5110-55-16N M55x2 NOGO
5110-56-16N M56x2 NOGO
5110-58-16N M58x2 NOGO
5110-60-16N M60x2 NOGO
5110-62-16N M62x2 NOGO
5110-64-16N M64x2 NOGO
5110-65-16N M65x2 NOGO
5110-68-16N M68x2 NOGO
5110-70-16N M70x2 NOGO
5110-72-16N M72x2 NOGO
5110-75-16N M75x2 NOGO
5110-78-16N M78x2 NOGO
5110-80-16N M80x2 NOGO
5110-82-16N M82x2 NOGO
5110-85-16N M85x2 NOGO
5110-88-16N M88x2 NOGO
5110-90-16N M90x2 NOGO
5110-92-16N M92x2 NOGO
5110-95-16N M95x2 NOGO
5110-98-16N M98x2 NOGO
5110-100-16N M100x2 NOGO
5110-30-18N M30x3 NOGO
5110-33-18N M33x3 NOGO
5110-36-18N M36x3 NOGO
5110-39-18N M39x3 NOGO
5110-40-18N M40x3 NOGO
5110-42-18N M42x3 NOGO
5110-45-18N M45x3 NOGO
5110-48-18N M48x3 NOGO
5110-50-18N M50x3 NOGO
5110-52-18N M52x3 NOGO
5110-55-18N M55x3 NOGO
5110-58-18N M58x3 NOGO
5110-60-18N M60x3 NOGO
5110-62-18N M62x3 NOGO
5110-65-18N M65x3 NOGO
5110-68-18N M68x3 NOGO
5110-70-18N M70x3 NOGO
5110-72-18N M72x3 NOGO
5110-75-18N M75x3 NOGO
5110-78-18N M78x3 NOGO
5110-80-18N M80x3 NOGO
5110-82-18N M82x3 NOGO
5110-85-18N M85x3 NOGO
5110-88-18N M88x3 NOGO
5110-90-18N M90x3 NOGO
5110-92-18N M92x3 NOGO
5110-95-18N M95x3 NOGO
5110-98-18N M98x3 NOGO
5110-100-18N M100x3 NOGO

 

Giới thiệu Công ty TNHH TM và DV Viettool VN
Giới thiệu
Thiết bị lọc tách váng dầu Tomker AC-1
Giới thiệu
Thiết bị lọc mạt bùn lắng sau gia công máy CNC Tomker AC-2
Giới thiệu
Thiết bị lọc tách váng dầu Tomker AC-1
Giới thiệu
TEST thiết bị AC-2 lọc mạt bùn lắng sau gia công máy CNC Tomker
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav